Regulamin konkursu “Uśmiech Twojego Dziecka – Wypstrykaj prezent dla babci i dziadka”

Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie fotograficznym „Uśmiech Twojego Dziecka – Wypstrykaj prezent dla babci i dziadka” należy wysłać zdjęcie na adres e-mail: konkurs@pstrykamy.pl i napisać ile kosztuje wywołanie 15 zdjęć przez aplikację mobilną Pstrykamy.

2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie, związane z tematyką konkursową.

3. Technika wykonania prac jest dowolna.

4. Zdjęcia obraźliwe, bądź naruszające prawo, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez informowania o tym osób, które nadesłały takie fotografie.

6. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wygranej na blog.pstrykamy.pl.

7. W treści e-maila / listu elektronicznego należy podać: kategorię, imię i nazwisko, komentarz do zdjęcia.

8. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie całej Polski.

9. Wszystkie nagrody w konkursie są ufundowane przez administratora witryny www.pstrykamy.pl, bez udziału firm trzecich.

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez serwis Facebook.

11. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, a także zmniejszenia liczby kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.

Terminarz

16-01-2014 – początek konkursu

31-01-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych

03-02-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Prawa autorskie

1. Wyłącznym organizatorem konkursu fotograficznego „Uśmiech Twojego Dziecka” administrator witryny www.pstrykamy.pl.

2. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie zmienia, ani nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia, organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania ich bez zgody autora.

3. Administrator serwisu ma prawo obrandować opublikowane zdjęcie

4. Jedyną dopuszczalną formą prezentacji zgłoszonych prac jest ich zamieszczenia w galerii konkursowej i po konkursowej na łamach witryny www.pstrykamy.pl i w albumie na portalu Facebook.

5. Autor zdjęcia zgłaszając je do konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich do niego.

Głosowanie

1. Nad przebiegiem konkursu, oraz wyłonieniem zwycięzców czuwać będzie trzyosobowe Jury w składzie zespołu twórców Picadoapp.com.

2. Dodatkowo oceny zdjęć dokonują użytkownicy portalu społecznościowego www.facebook.com, na fanpage “Pstrykamy – Wywołuj emocje”  w galerii zdjęć „Wypstrykaj prezent dla babci i dziadka”, za pomocą opcji „Lubię to”.

3. Na zdjęcia będzie można głosować od razu po ich dodaniu do albumu.

4. Skrzynkę pocztową sprawdzamy dość często, dlatego postaramy się od razu uaktualniać przesłane zdjęcia w albumie.

Nagrody

1. W konkursie fotograficznym „Uśmiech Twojego Dziecka – Wypstrykaj prezent dla babci i dziadka” przyznane zostaną 3 nagrody w każdej z kategorii:

m-ce 1 – Ciśnieniomierz naramienny Panasonic EW-3106

m-ce 2 – Ciśnieniomierz nadgarstkowy Panasonic EW-3006 

m-ce 3 – bezpłatne wywołanie i przesyłka 25 zdjęć

2. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

3. Nagrody wysyłamy jedynie na terenie kraju.

Zgłoszenie i udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>